pidvy-shhennya-kvalifikaciyi-instruktoriv АМ - Институт последипломного образования моряков

Перейти к контенту

Главное меню:

Інформація
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Техніка інструктажу, методи і практика підготовки та оцінки
компетентності моряків
1. Опис навчальної Дисципліни
Програма розроблена згідно вимог:
  • п. 6, 7 розділу A-І/6 і п. 3, 5 розділу В-I/6 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (Кодекс ПДНВ);
п. 12 Порядку атестації інструкторів, які здійснюють спеціальну або спеціалізовану підготовку моряків, затвердженого наказом Мінтрансзв'язку 05.11.2008, №1340, –
з урахуванням модельних курсів
Training Course for Instructors: Model course 6.09. – London: IMO,
Assessment, Examination and Certification of Seafarers: Model course 3.12. – London: IMO (у частині контролю знань і вмінь моряків).
Програма призначена для:
  • інструкторів, які здійснюють спеціальну або спеціалізовану підготовку моряків (п. 7 розділу A-І/6 Кодексу ПДНВ);
членів державних кваліфікаційних комісій (п. 6 розділу A-І/6 Кодексу ПДНВ);
осіб, які відповідають за нагляд за підготовкою та проведенням оцінки компетентності моряків за під час їх роботи (п. 3, 5 розділу В-I/6 Кодексу ПДНВ).
Галузь знань: 0701 – Транспорт і транспортна інфраструктура.
Напрям підготовки: 070104 – Морський та річковий транспорт
Освітньо-кваліфікаційні вимоги до слухачів: не нижче спеціаліста.

Тривалість навчання: 4 дні.
Обсяг навчальної групи: 5 ... 20 слухачів.
Сертифікація: за результатами успішного навчання видається сертифікат.
2. Структура навчальної дисципліни
Форми навчання:
аудиторні заняття - лекції, практикум, семінар;
самостійна робота - вивчення законодавчих і нормативних документів, підготовка до практикуму та заліку.


Назва теми, заходу
Обсяг, години
усього
лекції
практикум
семінар
самостійні
3.1. Вступна частина
2
2
-
-
-
3.2. Система освіти в Україні
8
6
-
-
-
3.3. Планування, організація та проведення навчальних занять
3
2
-
-
1
3.4 Методологія навчання
13
6
-
4
3
3.5. Засоби контролю ступеня досягнення кінцевих цілей та професійної підготовки моряків
7
2
2
2
1
Підсумковий контроль, підведення підсумків
1
-
-
-
-
Разом
34
18
2
6
7
Назад к содержимому | Назад к главному меню