Види діяльності - Институт последипломного образования моряков

Перейти к контенту

Главное меню:

Види діяльності

Посадові заходи з обов’язкового регулярного   підвищення кваліфікації

 •  Керівники   державних підприємств протягом першого року роботи на посаді керівника чи   зарахування до кадрового резерву та потім не рідше одного разу на 5 років   (постанова КМУ від 08.02.97, № 167). Термін 2 тижні
 •  З   питань операційної (експлуатаційної) діяльності, технологічного забезпечення   діяльності і охорони довкілля
 •  З   питань інженерного і    енергетичного  забезпечення
 •  З   питань стратегії розвитку і фінансово-економічного забезпечення
 •  З   питань комерційного і юридичного забезпечення
 •  З   питань нормування праці, кадрового забезпечення, розвитку трудового   потенціалу  і безпеки   життєдіяльності  
 •  З   питань безпеки і охорони

 Провідні спеціалісти та спеціалісти підприємств

 •  Основної   експлуатаційної діяльності, економіки та фінансів, бухобліку та звітності,   зовнішніх зв'язків, маркетингу та логістики, комерції, кадрового   забезпечення, інвестицій та розвитку, підготовки кадрів та підвищення їх   кваліфікації  
 •  Інженерного   забезпечення, енергосистем, механізації та утримання перевантажувального   обладнання, гідротехнічних споруд, капітального будівництва,   матеріально-технічного постачання, очистних споруд
 •  Охорони   довкілля
 •  Екологічної   та техногенної безпеки транспортної діяльності
 •  Охорони  портових засобів, морської безпеки

 Фахові заходи з набуття та розвиту професійних   компетенцій

 •       Бухгалтерський   облік на підприємствах
 •  Організація   зовнішньо-економічних зв'язків
 •  Операційний   менеджмент та логістика
 •  Організація   перевантажувальних робіт в портах
 •  Матеріально-технічне   забезпечення (організаційно-технічні питання), керівники тендерних комітетів,   їх заступники та секретарі
 •  Організація   постачання та технічного обслуговування флоту
 •  Обробка   інформації, облік та оформлення документації (в тому числі секретарі   керівників, діловоди, працівники канцелярії, бюро обробки інформації)
 •  Регулювання   правовідносин учасників морського бізнесу
 •  Управління   проектами
 •  Побудова   систем менеджменту якості за стандартом ISO 9001, екології за стандартом ISO   14001, гігієни і безпеки праці за стандартом OHSAS 18001 (3дні)
 •  Управління   витратами. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
 •  Рєєстрація   морських суден
 •  Фрахтові   брокери. Обсяг навчання по окремому розкладу 8 днів  

 Технологічний напрямок

 •  Організація   вантажно-розвантажувальних робіт в портах.    3 дні.
 •  Днопоглиблювальні   роботи при будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд  
 •  Організація   технічної експлуатації підйомно-транспортного обладнання
 •  Організація   технічної експлуатації гідротехнічних споруд
 •  Організація   технічної експлуатації енергосистем
 •  Технологія   виробництва на обслуговуючих підприємствах (судноремонт,  агентування, експедування і т.і.)
 •  Енергоресурсозбереження   з розподілом групи по напрямках: стивідорна діяльність; на суднах та інші
 •  Технологія   перевантажування і складування небезпечних вантажів
 •  Нагляд   за безпечною експлуатацією будівель та споруд підприємства
 •  Технології   та особливості навігаційного забезпечення руху суден. Виконання девіаційних   робіт
 •  Екологічний   менеджмент
 •  Організація   стивидорських робіт на морських і річкових суднах - визначення кількості   вантажу (драфт-сюрвей) морського і річкового судна та оформлення документів.   4 дні

Напрямок охорони та безпеки транспорту

 •  Навчання   і перевірка  знань  з    питань  охорони праці згідно   Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань   охорони праці, затвердженного наказом Держнаглядохоронпраці України      від 26.01.2005 р. № 15.
 •  Організація   охорони довкілля
 •  Пожежно-технічний   мінімум. 24 години
 •  Проведення   підготовки осіб, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної   безпеки підпорядкованних об'єктів, до початку виконання ними своїх обов'язків   і періодично один раз на три роки за програмою  пожежно-технічного мінімуму згідно Типового   положення  про інструктажі, спеціальне   навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах,  в установах та організаціях України (НАПБ   Б.02.005-2003). 2 дні
 •  Спеціальна   підготовка і навчання працівників, забезпечуючих виробничі процеси з питань   технічної експлуатації обєктів електроенергетики. (5 днів)
 •  Організація   безпеки руху автотранспорту
 •  Посадові   особи портових засобів, відповідальні за охорону. (4 дні).  
 •  Посадові   особи компаній, відповідальні  за   охорону  
 •  Державний   нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства (керівники структурних   підрозділів Укрморрічінспекції, капітани морських і річкових портів) у   відповідності до вимог  Положення про   навчання та перевірку знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд   за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті,   затвердженого наказом Мінтрансзв'язку України    від 03.12.2004  № 1062. 1   тиждень
 •  Державний   нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства (інспектори, капітани та змінні   капітани портового нагляду та інші    посадові особи) у відповідності до вимог  Положення про навчання та перевірку знань   посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки   судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом   Мінтрансзв'язку України  від 03.12.2004  № 1062. 2 тижні
 •   Попередження аварійних ситуацій та отруєння   персоналу фосфіном та бромметилом при проведенні фумігації вантажів у   спеціальних умовах портів та морських і річкових суднах  
 •  Попередження   аварійних ситуацій та отруєння персоналу при проведенні фумігації  у спеціальних умовах портів та морських і   річкових суднах
 •  Попередження   аварійних ситуацій та отруєння персоналу та екологічного забруднення моря при   рейдових перевезеннях у супроводі фумігаторів отруйних фосфітних фумігантів   та небезпечних відходів тари на суднах портофлоту
 •  Підготовка   осіб, які беруть участь у перевірці відповідності вимогам МКУБ, і призначених   здійснювати перевірки для оформлення Документа про відповідність або   Свідоцтва про управління безпекою (аудитор МКУБ) . 2 тижні
 •  Підготовка  "призначених осіб". 2 тижні
 •  Підготовка   осіб, які залучаються до внутрішніх    перевірок системи управління безпекою (СУБ) (аудитор внутрішніх   перевірок СУБ). 1 тиждень
 •   Методика та засоби визначення кількісних   показників захищеності об’єктів інфраструктури від несанкціонованного   доступу. 3 дні
 •  Процес,   процедури та інформаційна підтримка створення й експлуатації  автоматизованих систем охорони  
 •  Підготовка   осіб, які залучаються до ліквідації і локалізації розливів нафти та   нафтопродуктів  в акваторії порту і на   рейді. 5 днів

Кадровий напрямок

 •  Організація   кадрової роботи на підприємствах для спеціалістів кадрового забезпечення
 •  Техніка   інструктажу, методи і практика підготовки та оцінки компетентності.  Модельний курс IMO 6.09, 3.12.  (Наказ Міністерства інфраструктури України   від  07.10.2014  № 491). 1 тиждень
 •  Організація   підготовки та підвищення кваліфікації кадрів в умовах виробництва (викладачі   УКК та інструктори навчальних центрів згідно вимог до інструкторського   складу)
 •  Психологія   менеджменту
 •  Англійська   мова за фахом

 Курси підвищення кваліфікації командуючого   плавскладу суден

 •  Підвищення   кваліфікації у зв'язку з підтвердженням звання штурмана (наказ Міністерства   інфраструктури України від 07.08.2013    № 567). 5 днів
 •  Підвищення   кваліфікації у зв'язку з підтвердженням або присвоєнням звання КДП (наказ   Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013  № 567). 10 днів
 •  Підвищення   кваліфікації у зв'язку з підтвердженням звання механіка 3 розряду (наказ   Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013  № 567). 5 днів
 •  Підвищення   кваліфікації у зв'язку з підтвердженням або присвоєнням звання механіка 2   розряду (наказ Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013 № 567). 15   днів
 •  Підвищення   кваліфікації у зв'язку з підтвердженням або присвоєнням звання механіка 1   розряду (наказ Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013  № 567). 10 днів
 •  Підвищення   кваліфікації суднових електромеханіків рівня експлуатації (наказ Міністерства   інфраструктури України від 07.08.2013    № 567). 10 днів
 •  Підвищення   кваліфікації суднових рефрижераторних механіків у зв'язку з підтвердженням   або присвоєнням звання «Рефрижераторний механік першого класу» (наказ   Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013  № 567). 10 днів
 •  Підвищення   кваліфікації суднових рефрижераторних механіків у зв'язку з підтвердженням   або присвоєнням звання «Рефрижераторний механік другого класу» (наказ   Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013  № 567). 10 днів
 •  Підвищення   кваліфікації суднових рефрижераторних механіків у зв'язку з підтвердженням   звання «Рефрижераторний механік третього класу» (наказ Міністерства   інфраструктури України від 07.08.2013    № 567). 10 днів
 •  Лідерство   і робота в команді.  Відповідно до   вимог розділів А-II/1 (табл.    А-II/1),  А-II/2 (табл.  А-II/2), А-III/1 (табл.  А-III/1), А-III/2 (табл.  А-III/2) Кодексу ПДНВ. (3 дні)
 •  Навчання   та оцінка на борту судна. Відповідно до вимог розділів А-I/6, В-I/6  Кодексу ПДНВ. (4/3 дні)
 •  Надання   першої медичної допомоги. Відповідно до вимог розділу А-VI/4, п.п. 1-3  Кодексу ПДНВ. (4 дні).
 •  Медичний   догляд на борту судна. Відповідно до розділу А-VI/4 п.п. 4-6 Кодексу   ПДНВ.  (6днів)
 •  Надання   домедичної допомоги потерпілим при аваріях на суднах в порту
 •  Морська   англійська мова.  Відповідно до вимог   розділів А-II/4,  А-III/4, А-II/5,  А-III/5,    А-III/7 Кодексу ПДНВ. (12 днів)
 •  Підготовка   та інструктаж з питань охорони для усіх моряків. Відповідно до вимог п. 1-4   розділу А-VI/6 Кодексу ПДНВ (6 годин)
 •  Підготовка   призначених обов язків членів екіпажу з охорони судна. Відповідно до вимог п.   6-8 розділу А-VI/6, табл. А-VI/6-2    Кодексу ПДНВ. (1 день)
 •  Підготовка   осіб, відповідальних за охорону судна. Відповідно до вимог п. 1 розділу   А-VI/5 Кодексу ПДНВ.  (2 дні)
 •  Управління   неорганізованими масами людей та підготовка з питань безпеки персоналу, який   здійснює безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських   приміщеннях.Відповідно до вимог п. 4 Правила V/2  (п. 1 розділу А-V/2) та п. 5 Правила  V/2 (п. 2 розділу А-V/2)  Кодексу ПДНВ. (1 день)
 •  Підготовки   осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на   суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці.  Відповідно до вимог розділів А-II/1,   А-II/2,  А-II/3, А-II/5, В-V/b I B-V/c   Кодексу ПДНВ (4 дні)
 •  Енергоефективна   експлуатація суден  згідно вимог   розділів А-II/2, А-III/2 (табл.    А-III/2 Кодексу ПДНВ, п. 4.1.6 Керівництва 2012 року з розробці плану   управління енергетичної ефективності судна, прийнятого резолюцією   МЕРС.213(63). (4 дні)  

Назад к содержимому | Назад к главному меню