medychna-domopoga_am - Институт последипломного образования моряков

Перейти к контенту

Главное меню:

Інформація
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА
курсу підготовки «Надання першої медичної допомоги»
Відповідно до Правила VI/4, п. 1 Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками та розділу A-VI/4, п.п. 1-3 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з урахуванням модельного курсу  ІМО «Перша медична допомога»
1. МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ
1.1.   Метою курсу "Надання першої медичної допомоги" є навчити командний плавсклад суден без медичного персоналу навичкам надання невідкладної
медичної допомоги при нещасному випадку або раптовій хворобі на борту судна. Передбачається форма теоретичної та практичної підготовки. Навчання повинно проводитися в спеціально обладнаній аудиторії з використанням методичних відео- та наочних посібників, медичної літератури, а також манекенів, фантомів, муляжів, імітаторів ран для відпрацювання практичних навичок. Успішне завершення курсу надає можливість кожному офіцеру надати першу медичну допомогу.
Оцінка компетентності слухачів після закінчення курсів виконується в усній, письмовій формі і у вигляді демонстрації практичних навичок та вмінь. Повний курс розрахований на 31 годину. Після закінчення курсу видається свідоцтво встановленого зразку.
1.2.   Задачі курсу.
-     навчити слухачів використовувати довідник "Міжнародне керівництво по судновій медицині", ВООЗ, для своєчасного вибору найкращого засобу надання першої медичної допомоги на борту судна;
-     навчити слухачів курсу швидким та послідовним діям по наданню першої медичної допомоги на борту судна для рятування життя та підтримки життєво важливих функцій людини до отримання більш кваліфікованої допомоги, а також виховати у слухачів впевненість та готовність діяти в екстремальних умовах, пов'язаних з загрозою для життя;
-   навчити   слухачів   визначати   необхідність   та   значимість   медичної радіоконсультації, яка є невід'ємною частиною заходів по наданню першої медичної допомоги хворому або потерпілому.
2. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ ТА РІВНЯ ЇХ ПІДГОТОВКИ

Слухач повинен:
-     бути не молодше 18 років;
-     мати належний стан здоров'я для роботи на суднах;
-    мати учбовий або робочий диплом по морській спеціальності;
-    мати підготовку по курсам "Елементарна перша медична допомога (A-VI/1-3)".
По  закінченні  курсу  підготовки  слухач  повинен  відповідати  стандарту компетентності, як викладено в таблиці A-VI/4-1 "Перша медична допомога".
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА
курсу підготовки «Медичний догляд на борту судна»
відповідно до вимог A-VI/4-2 Кодексу ПДНВ
з урахуванням модельного курсу  ІМО «Медичний догляд на борту судна»
1.     МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ
        Курс "Медичний догляд на борту судна" розрахований на капітанів та судноводіїв, суден без медичного персоналу, які попередньо закінчили курс «Надання першої медичної допомоги».
Метою курсу є навчити плавсклад правилам надання першої медичної допомоги, навичкам по медичному догляду, лікуванню хворих та потерпілих, які знаходяться на борту судна в морі, до надання йому кваліфікованої або спеціалізованої медичної допомоги.
Форма навчання теоретична (лекції) та практична (тренажерна, в спеціально обладнаних для цієї цілі приміщеннях, з використанням наглядних посібників, фантомів, медичного оснащення та матеріалів по догляду, аудіо-, відео посібників, довідкової медичної літератури).
Частина практичних занять повинна проводитися в лікарнях  або яких-небудь медичних закладах, щоб слухач могли отримати реальний життєвий досвід при лікування травм та хвороб.
Повний курс навчання розрахований на 40 годин.
Успішне завершення даного курсу повинно забезпечити можливість кожному офіцеру надати невідкладну першу медичну допомогу хворому або потерпілому, виконати медичний догляд на борту судна  в обсязі знань, отриманих при навчанні.
Після закінчення курсу видається свідоцтво встановленого зразку.
Задачі курсу:

- навчити слухачів курсу використовувати довідник International Medical Guide for Ships для своєчасної початкової діагностики, вибору найкращого засобу надання першої медичної допомоги, лікування та медичного догляду за хворими та потерпілими на борту судна;
- забезпечити якісну підготовку плавскладу, навчити визначеним навичкам необхідної медичної підготовки, аспекти медичного догляду та лікування хворого або потерпілого на борту судна, а також виховати у слухачів впевненість та готовність діяти в надзвичайних умовах, пов’язаних із загрозою для життя потерпілого;
- навчити слухачів визначити необхідність та значимість медичних радіо консультацій, які є невід’ємною складовою частиною заходів по наданню першої медичної допомоги хворому або потерпілому.
2. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ ТА РІВНЯ ЇХ ПІДГОТОВКИ
Слухач повинен:
- бути не молодше 18 років;
- мати належний стан здоров'я для роботи на суднах;
- мати учбовий або робочий диплом по морській спеціальності  (судноводіння);
- мати підготовку по курсах "Елементарна перша медична допомога  (A-VI/1-3)", "Перша медична допомога (A-VI/4-1)".
Назад к содержимому | Назад к главному меню